Mere om sortering i Tønder kommune

Tønder Forsyning sørger for indsamling og bortskaffelse af alt affald fra de private husholdninger. Det affald du ikke får indsamlet ved din ejendom kan du køre til en af de 5 genbrugspladser i Kommunen eller hvis det er haveaffald til en af grenpladserne.

Læs mere om de forskellige ordninger på tonfor.dk under AFFALD.

2-delt genbrugsbeholder, beholderen med blåt låg

Tømmes hver 4. uge

Materialerne der kommes i beholderen skal være rene og tørre. Samme sortering gælder, hvis du er tilknyttet en affaldsø.

Har du ofte mere affald end der kan være i din genbrugsbeholder, så kan du få en genbrugsbeholder mere (det koster kun et udbringningsgebyr).

Mad- og restaffaldsbeholderen, de fleste har en 2-delt beholder, med grønt låg

Tømmes hver 2. uge

Madaffald skal samles i de uddelte grønne affaldsposer og lukkes tæt til inden de kommes i beholderen. Madaffald er mad, der er blevet til affald, som fx madrester og mad du ikke får spist.

Rummet til Restaffald er til alt det affald, der er tilbage når madaffald, de genanvendelige materialer og farligt affald er sorteret fra. Fx mælkekartoner, pizzabakker, bleer og vatpinde.

Genbrugspladser:

Tønder genbrugsplads, Skovænget 14, 6270 Tønder
Hølleskov genbrugsplads, Hølleskovvej 9A, 6520 Toftlund
Skærbæk genbrugsplads, Biovej 2, 6780 Skærbæk
Løgumkloster genbrugsplads, Industrivej 17A, 6240 Løgumkloster
Rømø genbrugsplads, Havnebyvej 114, 6792 Rømø

Husk kun klare sække

På genbrugspladsen er der kun adgang med affald i klare sække eller i åbne kasser. Kommer du med affald i farvede eller uigennemsigtige sække, bliver du afvist og må køre hjem igen med dit affald. Dette gælder også haveaffald.