Vinylgulve i baner

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Genbrugsplads

Hvor skal det hen?

Vinylgulve i lange baner/ruller (uden træbagside) kan afleveres på genbrugspladsen i containeren med nr. 35 Affald deponi

Trægulve med vinylbelægning, så det ligner træ skal også i Affald Deponi.

Ordet vinyl stammer fra forkortelsen PVC, som står for polyvinylchlorid.
Vinyl må ligesom andre produkter lavet af PVC, ikke forbrændes.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra nr. 35 Deponi bliver kørt til henlægning /nedgravning på vores deponi i Højer.
Deponiet er opbygget med membran, drænsystem og pumper, der leder spildevandet til et rensningsanlæg. Dermed undgås forurening af grundvandet.

Gå tilbage