Vinduer med rammer

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

På genbrugspladsen er der 2 containere med nr. 24
til vinduer med rammer + rammer uden glas

Derfor henvend dig til personalet, så de kan fortælle hvilken container du må komme dine vinduer i. 
Alderen på vinduerne afgør om der er giftstoffet PCB i rammen – derfor skal de sorteres i hver sin container.

Termoruder der er fremstillet i perioden 1950-1977 indeholder PCB

Termovinduer produceret efter 1977 indeholder ikke PCB.
Har du taget termoruden ud af rammen, gælder samme sortering som ovenstående.

Hvad sker der med affaldet?

For begge containere, med indhold af vinduer med rammer, gælder det at de køres til anlæg der kan skille rammer og glas fra hinanden. Og sikre genanvendelse af de materialer der kan genanvendes uden PCB, og sikre miljørigtig behandling af resten.

Glasset bliver kørt til et anlæg hvor glasset indgår i produktion af nye materialer, enten nyt glas eller til isoleringsmaterialer.

Gå tilbage