Videobånd

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Videobånd/kassettebånd skal usorteret i Restaffald eller på genbrugspladsen i container med nr. 14 Brændbart småt

Er du miljøbevidst kan du sortere som følgende:
Selve kassen, som båndet er i, kan sorteres som Hård plast.
Man tager papiret med titlen ud og lægge den til Papir.
Båndkassetten er så Restaffald.

Den meget miljøbevidste:
Man kan også skille båndkassetten ad, men det kræver en skruetrækker - eller man kan hive selve videobåndet ud og klippe det af.
Så er selve båndet Restaffald og det udenom Hård plast.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald og indholdet fra container med nr. 14 på genbrugspladsen bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Plasten bliver smeltet om og brugt i mange forskellige sammenhænge.

Gå tilbage