Urtepotter, plast med jord

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Er din plasturtepotte ikke helt fri for jord, skal du smide den i affaldsposen til Restaffald eller aflevere den på genbrugspladsen i containeren med nr. 14 Brændbart småt.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra din restaffaldsbeholder bliver kørt på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Gå tilbage