Træbetonplader

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Alle former for lofts- og vægplader lavet af en blanding af træ og beton, kan afleveres på genbrugspladsen i containeren med
nr. 21 Møbler

Hvad sker der med affaldet?

Plader der er lavet af naturprodukterne, træ og beton bliver neddelt sammen med møblerne og kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage