Tandpastatube

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Du skal smide det i affaldsposen til Restaffald.

Tandpastatuber er fremstillet af flere forskellige plast materialer, som man ikke kan skille ad. Og den er oftest heller ikke helt ren. Derfor skal tandpastatuber til restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage