Tagpap

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Tagpap nedtaget med tjære og også nyt tagpap fx rester fra rullen kommes i containeren med
nr. 21 Møbler.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra containeren med nr. 21 Møbler bliver kørt til neddeling og efterfølgende kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme.
Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage