Tøjbamser

Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Hvis du har legetøj uden batterier og ledning, du ikke længere kan bruge, kan du altid gerne aflevere det til genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af det. Hvis legetøjet er i stykker eller på anden måde ødelagt, kan du smide det i Mad- og restbeholderen i rummet til Restaffald eller aflevere det på genbrugspladsen som småt brændbart i containeren med nr. 14 Brændbart småt.

Legetøj som dukker, biler mv. vil nemlig ofte bestå af flere mindre dele af forskellige materialer, der er umulige at adskille, og kan derfor ikke gå til genanvendelse.

Hvad sker der med affaldet?

Hvis du afleverer ting til vores genbrugsbutikker, kan andre få glæde af dem. Hvis du i stedet smider dem i din restaffaldsbeholder eller i containeren med småt brændbart, bliver det kørt forbrænding. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Gå tilbage