Støvsugerposer

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Støvsugerposer skal i affaldsposen til Restaffald – støvet affald skal altid samles i en tæt lukket pose. Så risikerer skraldemanden ikke at få støvet i hovedet under tømningen af beholderen.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage