Spil

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Alle former for spil der ikke indeholder batterier, fx puslespil, brætspil, kortspil, kan kommes med i Restaffald
eller afleveres på genbrugspladsen i container med nr. 14 Brændbart småt

Husk at nye og pæne spil (med alle brikker) også kan afleveres til direkte genbrug, dvs. så andre kan få glæde af det.

Hvad sker der med affaldet?

Restaffaldet fra din affaldsbeholder og indholdet fra container med nr. 14 Brændbart bliver kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Ting og sager der er afleveret til direkte genbrug, bliver sorteret og videresolgt i en genbrugsbutik – så andre kan få glæde at det.

Gå tilbage