Spejle

Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Spejle kan afleveres på genbrugspladsen i containeren med nr.
35 – Affald deponi.

Spejle kan ikke genanvendes sammen med glas eller vinduer, pga. den belægning, der gør at vi kan spejle os i dem.

Er det et mindre spejl der kasseres, så kan det komme med i posen til restaffald, husk at emballere hvis der er spidse/skarpe stykker.

Husk, at hvis spejlet er brugbart og ikke er i stykker, kan det afleveres til direkte genbrug, så andre kan få glæde af det.

Spejle må ikke kommes i genbrugsbeholderen.

Hvad sker der med affaldet?

Deponi containerens indhold bliver kørt til henlægning /nedgravning på vores deponi i Højer.

Affald der kommes i denne container er det affald der ikke kan gå til genanvendelse eller til forbrænding.

Deponiet er opbygget med membran, drænsystem og pumper, der leder spildevandet til et rensningsanlæg. Dermed undgås forurening af grundvandet.

Gå tilbage