Solcreme

Tilbage
Plast

Genbrugsbeholder

Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Tomme plastemballager, med en lille rest fx cremer, solcreme, kropsolie og andre kropsplejemidler – skal i genbrugsbeholderen – Hård plast.

Er din solcreme blevet for gammel og der stadigvæk er en del tilbage, så skal beholder og indhold med i Restaffald.

Du kan vælge at tømme beholderen ned i posen til Restaffald, og så kan beholderen sorteres til Hård plast.

Hvad sker der med affaldet?

Plasten bliver smeltet om og brugt i mange forskellige sammenhænge.

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage