Smøremballage

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Selvom smørbakken er helt tom og ren, kan den desværre ikke bruges igen. Bakken er nemlig en blanding af plastik og pap, som vi ikke kan skille ad. Derfor skal du aflevere smørbakker i affaldsposen til Restaffald.

Flere producenter er begyndt at lave emballagen så den kan skilles ad i plast og pap, hvilket er skiltet på emballagen med sorteringspiktogrammer og vejledning i at skille det fra hinanden.

Dit restaffald skal fortsat i lukkede skraldeposer inden du kommer det i rummet til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage