Slikposer

Tilbage
Plast

Genbrugsbeholder

Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Slikposer af plast, der ligner indkøbsposer og fryseposer, og er tomme kan du smide i din genbrugsbeholder med lilla låg som plast.

Hvis slikposen har en metal(lignende) belægning indeni, skal de i restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Plasten bliver smeltet om og brugt til nye plastprodukter.

Kommer det med i restaffald, så bliver det kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage