Servietter

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Har du pyntet bordet flot med servietter, så skal servietterne efterfølgende smides i affaldsposen til Restaffald.

Men har du brugt en serviet i stedet for køkkenrulle, så den er fyldt med mad eller fedt, så må du gerne putte den med i den grønne pose til Madaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage