Søm og skruer

Tilbage
Metal

Genbrugsbeholder

Farligt affald

Miljøkasse

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Søm og skruer kan du smide i din genbrugsbeholder som Metal – eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til Metal/Jern og metal.

Hvis du har en Miljøkasse, så kan du også komme det i den. Det skal bare emballeres og sikres, så der ikke stikkes hul på det andet, der er i kassen eller som kan give personskader ved den efterfølgende sortering.

Hvad sker der med affaldet?

Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt aluminium eller råjern.

Gå tilbage