Restaffald

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Restaffald er det affald, du kommer i skraldeposen, efter at du har frasorteret alt madaffaldet og ting der må komme i genbrugsbeholderen og det farlige affald – dvs. den rest der er tilbage efter du er færdig med at sortere.

  • Fortsæt med at samle dit restaffald i de skraldeposer, du plejer at bruge. Dette er for at undgå lugtgener og besøg af dyr i den beholder.
  • De udleverede grønne poser må kun bruges til madaffald og til rummet til Madaffald.
  • Bilen der tømmer Mad- og restbeholderen er ligeledes rumdelt, så indholdet fra hvert af de to rum i beholderen tømmes over i hvert sit rum i bilen.
  • Vigtigt at hvert rum i beholderen kun benyttes til det affald der er skiltet med:
    Madaffald i rummet til madaffald, og restaffald i rummet til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage