Rengøringsmidler

Tilbage
Ingen kategori valgt
Farligt affald

Miljøkasse

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Nogle rengøringsmidler indeholder miljøskadelige stoffer og skal derfor afleveres på genbrugspladsen som Farligt Affald – husk at man tydeligt skal kunne se, hvad emballagen indeholder.

Hvis du har en Miljøkasse, kan du også aflevere miljøskadelige rengøringsmidler i den.
Husk låget på Miljøkassen skal være lukket ved aflevering enten på genbrugspladsen eller stilles frem sammen med din genbrugsbeholder.

Miljøkassen skal stilles på låget eller ved siden af din genbrugsbeholder, dagen inden genbrugsbeholderens tømmedag, hvis du ønsker at skraldemanden skal bytte din miljøkasse.

OBS: Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen udenfor bemandet åbningstid.

Hvad sker der med affaldet?

Kemikalie affald bliver håndteret af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Gå tilbage