PVC-plast, blød

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Ting, der er fremstillet af blødt PVC, kan frigive klor, hvis det bliver brændt af. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke smider blødt PVC i din beholder til Restaffald, men i stedet afleverer det på genbrugspladsen i containeren til deponi (35 Affald til deponi).

Hvad sker der med affaldet?

I dag kan vi hverken genbruge eller afbrænde PVC uden at skade miljøet. Derfor bliver blødt PVC indsamlet og opbevaret på vores deponi i Højer. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Gå tilbage