Printerpatroner

Tilbage
Ingen kategori valgt
Farligt affald

Miljøkasse

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Gælder uanset om printerpatronerne er tomme eller ej.
Printepatroner kan du aflevere på genbrugspladsen som Farligt Affald.
Hvis du har Miljøkassen, kan du også aflevere printerpatronerne i den.
Husk låget på Miljøkassen skal være lukket ved aflevering enten på genbrugspladsen eller stilles frem sammen med din genbrugsbeholder.

Miljøkassen skal stilles på låget eller ved siden af din genbrugsbeholder, dagen inden genbrugsbeholderens tømmedag, hvis du ønsker at skraldemanden skal bytte din miljøkasse.

OBS: Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.

Hvad sker der med affaldet?

Kemikalie/farligt affald bliver håndteret af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Gå tilbage