Plastlommer

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Plastlommer kan være fremstillet af flere forskellige plasttyper, og det er stort set umuligt at identificere, om en given plastlomme evt. ville kunne genbruges. Derfor kan du smide brugte plastlommer i affaldsposen til Restaffald eller aflevere dem på genbrugspladsen som småt brændbart i containeren med nr. 14 Brændbart småt

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder og containeren til småt brændbart bliver kørt til forbrænding. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Gå tilbage