Plastdunke med faresymbol

Tilbage
Ingen kategori valgt
Farligt affald

Miljøkasse

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Selvom plastdunken er tom, skal du alligevel aflevere den på genbrugspladsen som Farligt Affald, hvis den har faremærker på. Selv små rester af giftstoffer kan nemlig skade miljøet.
Hvis du har en Miljøkasse, kan du også aflevere plastdunke med faremærker i den. Husk låget skal være lukket ved aflevering enten på genbrugspladsen eller stilles frem sammen med din genbrugsbeholder.

Miljøkassen skal stilles på låget eller ved siden af din genbrugsbeholder, dagen inden genbrugsbeholderens tømmedag, hvis du ønsker at skraldemanden skal bytte din miljøkasse.

OBS: Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.

Hvad sker der med affaldet?

Personalet på genbrugspladsen sorterer alt det, der bliver afleveret som farligt affald. Alt efter, hvilke farlige stoffer det drejer sig om, bliver de herefter sendt til videre behandling.

Gå tilbage