Pizzabakker

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Selvom pizzabakken er lavet af pap, så kan den ikke gå til genanvendelse, fordi den er fedtet og forurenet med mad/fedt. Derfor skal du smide pizzabakken i rummet til Restaffald.

Dit restaffald skal fortsat i lukkede skraldeposer inden du kommer det i rummet til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage