Pensler

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Restaffald hvis de brugte ruller og pensler er tørre/med indtørrede maling og i små mængder.

Større mængder skal afleveres på genbrugspladsen i containeren med nr. 14 Brændbart småt

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage