Papirsposer fra fx. mel, sukker og salt

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Papirsposer der har indeholdt fx mel, sukker og salt skal i affaldsposen til Restaffald.

Poserne er lavet af flere lag papir og et eller flere af disse lag er behandlet med en fugtafvisende hinde – for at beskytte madvarerne fra at blive fugtigt og ødelagte.

Den fugtafvisende behandling som papiret har fået, gør at det ikke kan gå til genanvendelse.
For at man kan genbruge papiret så skal det kunne opløses i vand.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage