Papir og pap, med plastfolie

Tilbage
Pap

Genbrugsbeholder

Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Husk at skille det ad!
Det er vigtigt, at du sørger for, at genbrugsmaterialerne er løse og adskilt, inden du smider dem i genbrugsbeholderne eller afleverer dem på genbrugspladsen. Plastfolie om paprammer og magasiner skal rives af, inden kommes i genbrugsbeholderne:

  • Pap og blade uden plastfolie skal i beholderen med det okkerfarvede låg.
  • Plastfolien skal i beholderen med det violette låg.

På sorteringsanlægget, hvor genbrugsmaterialerne bliver afleveret til sortering, går det stærkt – og f.eks. pap og papir i en plastpose bliver simpelthen kasseret.
Husk at tømme indholdet inden du putter det i beholderen – også selvom det skal i samme rum.

Hvad sker der med affaldet?

Alle genbrugsmaterialerne der kommer rigtigt i genbrugsbeholderne bliver brugt igen – pap og papir bliver til nyt pap og papir – glas, metal og plastik bliver smeltet om og brugt igen til hhv. nyt glas, metal og plastprodukter.

Gå tilbage