Papir og pap, med plastfolie

Tilbage
Pap

Genbrugsbeholder

Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Husk at skille det ad!
Det er vigtigt, at du sørger for, at genbrugsmaterialerne er løse og adskilt, inden du smider dem i genbrugsbeholderen eller afleverer dem på genbrugspladsen.
På sorteringsanlægget, hvor genbrugsmaterialerne bliver afleveret til sortering, går det stærkt – og f.eks. pap og papir i en plastikpose bliver simpelthen kasseret.
Husk at tømme indholdet inden du putter det i beholderen – også selvom det skal i samme rum.

Hvad sker der med affaldet?

Alle genbrugsmaterialerne der kommer rigtigt i genbrugsbeholderen bliver brugt igen – pap og papir bliver til nyt pap og papir – glas, metal og plastik bliver smeltet om og brugt igen.

Gå tilbage