Papir, lamineret

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Lamineret papir eller fotos kan ikke bruges igen, så det skal du bare smide i din beholder til restaffald eller aflevere på genbrugspladsen i containeren med nr. 14 Brændbart småt.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder og containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Gå tilbage