Paller-træ

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Træballer kan afleveres på genbrugspladsen, med følgende sortering:

Træpaller skal i container med nr. 37 Inde træ.

Rådne træpaller skal i container med nr. 21 Møbler med polster

Pæne hele paller kan afleveres til Byggegenbrug på Skærbæk Genbrugsplads.

OBS: Vil du selv genanvende træpallerne til fx møbler, så skal du være opmærksom på at træpaller kan være behandlet på forskellig måde nogle er behandlet med gift. Paller der har stemplet EUR eller DS på siden er kun varmbehandlet og indeholder ingen giftige stoffer.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet i nr. 37 Inde træ bliver kørt til et modtageanlæg der genanvender træet i produktionen af nye spånplader.

Indholdet i nr. 21 Møbler bliver efter neddeling, kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage