Nytårsskyts

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Afskudt skyts som tomme batterier og raketter kan du komme ned i beholderen til Restaffald, eller hvis ikke du har plads i den, så aflever det på genbrugspladsen i containeren med nr. 14 Brændbart småt.

Ikke afskudt skyts kan du vælge at gemme til næste nytår, eller aflevere det til en af vores personale på genbrugspladsen, men kun godkendt skyts.

Husk at selv godkendt nytårsskyts, når det ikke er afskudt er farligt affald, hvilket også er gældende for fusere.

Selvom det er farligt affald så må det ikke kommes i Miljøkassen.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Alt modtaget farligt affald bliver sorteret og behandlet af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Gå tilbage