Neglelak og kosmetik

Tilbage
Farligt affald

Miljøkasse

Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Rester af neglelak og kosmetik kan indeholde miljøskadelige stoffer og kan afleveres i Miljøkassen.
Du kan også køre det til genbrugspladsen og aflevere det i rummet til farligt affald.

Nogle kosmetikprodukter som fx læbestifter indeholder ikke miljøskadelige stoffer og kan derfor kommes i beholderen til Restaffald.

Tom emballage fra kosmetik, dvs. produktet er brugt op, kan gå med i affaldsposen til Restaffald

Hvad sker der med affaldet?

Kemikalie/farligt affald bliver håndteret af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage