Neglelak

Farligt affald

Miljøkasse

Restaffald

Mad og restbeholder

Farligt affald

Genbrugsplads

Hvor skal det hen?

Rester af neglelak og kosmetik kan indeholde miljøskadelige stoffer og kan afleveres i Miljøkassen.
Du kan også køre det til genbrugspladsen og aflevere det i rummet til farligt affald.

Nogle kosmetikprodukter som fx læbestifter indeholder ikke miljøskadelige stoffer og kan derfor kommes i beholderen til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Kemikalie/farligt affald bliver håndteret af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage