Muslingeskaller, Østersskaller

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Tomme skaller skal du smide i affaldsposen til Restaffald.

Fordi skallerne er mineralske og kan sammenlignes med fx kattegrus og det giver ingen gas skal det til restaffald. Kommes det med til madaffald slider det bare unødigt på behandlings-anlægget og falder til bunds i biogasanlægget og skaber forstoppelse.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage