Mundbind

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Brugte og ubrugte mundbind – uanset om de er engangs eller lavet af stof, så er det affald, der skal afleveres i en skraldespand – når du er færdige med at bruge dem (og ikke vil vaske stofmundbindene igen).

Brugte mundbind skal i en lukket pose inden du kommer det i rummet til Restaffald. Så undgår vi at de blæser af ved tømningen af din Mad- restaffaldsbeholder.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage