Metalemballage-alu, rent

Tilbage
Metal

Genbrugsbeholder

Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Tomme metalemballage, stanniol mm. som er rene og fri for madrester kan du smide i din genbrugsbeholder som Metal.

Kan du ikke få emballagen rent, så skal det i din Mad- og restbeholder til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt aluminium eller råjern.

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage