Margretheskåle

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Mange køkkenredskaber, skåle, tallerkner og krus af hård plast er fremstillet af plasttypen melamin. Melamin kan ikke genanvendes, da den ikke kan smeltes om.
Derfor skal ting lavet af melamin puttes i din beholder til Restaffald.

Eller afleveres på genbrugspladsen i containeren med nr. 14 Brændbart småt/ nr. 14. Rest efter sortering.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage