Malerbøtter, tomme og tørre

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Malerbøtter der er helt tomme og/eller med tør maling, kan sorteres som følgende:

Malerbøtter af plast kan kommes i container med nr. 14 Brændbart småt.

Malerbøtter af metal kan kommes i container med nr. 51 Jern og metal.

Er der en rest maling i bøtten, så skal malebøtten med indhold afleveres som Farligt affald.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra container med nr. 14 bliver kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Indholdet fra nr. 51 Jern og metal sorteres og bliver derefter genbrugt i produktionen af nye produkter af metal.

Gå tilbage