Møbler med polster

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Polstrede møbler der er gået i stykker eller slidte skal i containeren med
nr. 21 Møbler med polster.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet i nr. 21 Møbler bliver efter neddeling, kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage