Mælke- og juicekartoner

Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Du skal smide det i din Mad- og restbeholder i rummet til Restaffald.

Dit restaffald skal fortsat i lukkede skraldeposer inden du kommer det i rummet til Restaffald.

Alle former for kartoner til mælkeprodukter og juicer har en indvendig belægning, der betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan sende det til genanvendelse, derfor skal det med i Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage