Mælke- og juicekartoner

Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Du skal smide det i affaldsposen til Restaffald.

Dit restaffald skal fortsat i lukkede skraldeposer inden du kommer det i rummet til Restaffald.

Nyt fra 3. august 2021
En ordningen er lavet til de private husstande, der ønsker at gøre en ekstra sorteringsindsats.

På Skærbæk, Hølleskov, Tønder og Løgumkloster genbruspladser er der opstillet en 660 liters container med et skilt: ’MAD- & DRIKKEKARTONER’ til opsamling af tømte og fladmaste mad- og drikkekartoner.

Kartonerne skal være tømte og rene
Det er vigtigt, at du maser kartonerne og dermed presser dem fri for indhold, især når det er surmælksprodukter, så de er helt tømte. Skyl dem gerne i lidt vand inden du maser og samler dem sammen til aflevering på genbrugspladsen.
Tøm din pose med kartonerne ned i den opstillede container på genbrugspladsen, kartonerne skal være løse. Posen kan du så gemme og bruge igen, eller aflever den i containeren til plastfolie på genbrugspladsen eller i genbrugsbeholderen.

Mad- og drikkekartoner er kendetegnet ved at de er lavet af 3 lag, yderste tynde lag er af plast, i midten er der papir og det inderste lag i kartonen er et tyndt lag metal- eller plastfolie. Derfor kan man ikke blande pap og mælkekartoner, de skal igennem vidt forskellige behandlinger for at materialerne kan gå til genanvendelse.

Ønsker man ikke at køre til genbrugspladsen med mad- og drikkekartoner eller tømme dem for indhold, så er de fortsat restaffald der skal i beholderen/rummet til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

På genbrugspladserne bliver Mad- og drikkekartonerne samlet ind sammen med kartoner fra flere andre kommuner, efterfølgende presses de til store baller og køres til Tyskland.

Her kommer de gennem en proces, hvor nogle hårde børster (stålbørster) ridser kartonerne, så der kommer hul på den yderste plastbelægning.

Herefter kommer kartonerne i varmt vand, som opløser papirfibrene. Diverse rensesystemer sikrer, at papirfibrene frasorteres til genanvendelse, mens plast og evt. metalfolie frasorteres til yderligere behandling. Efterfølgende går plast- og metalfolien til genanvendelse.

Gå tilbage