Luftmadrasser

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Genbrugsplads

Hvor skal det hen?

Selvoppustelige madrasser og weekendsenge, der har en motor med ledning skal afleveres som Småt Elektronik på genbrugspladsen – i rummet til Elektronik.

Luftmadrasser uden motor (dem man selv skal puste op) skal afleveres i container med nr. 35 Affald til deponi.

Selve luftmadrassen er lavet af blød PVC og skal derfor til deponi.

Hvad sker der med affaldet?

Alt elektronik bliver sendt til et modtageanlæg, der skiller alle apparaterne så de forskellige materialer, der kan gå til genanvendelse bliver udsorteret og sendt til genanvendelse til bl.a. nyt elektronik.

Indholdet fra nr. 35 Deponi bliver kørt til henlægning /nedgravning på vores deponi i Højer.
Deponiet er opbygget med membran, drænsystem og pumper, der leder spildevandet til et rensningsanlæg. Dermed undgås forurening af grundvandet.

Gå tilbage