Linoleumsgulve i baner

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Linoleum er et naturprodukt og kendes ved at det er gennemfarvet, og det kan gå til forbrænding (ofte uden træbaggrund) sorteringen er som følgende:

- er det i mindre stykker kan det kommes i container med nr. 14 Brændbart småt

- er det i større og lange baner/ruller skal det i container med nr. 21 Møbler med polster

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra container nr. 14 Brændbart og indholdet i nr. 21 Møbler efter neddeling, bliver og kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage