Klinker og fliser med glasur

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

På genbrugspladsen er der 2 containere hvor man kan aflevere glaserede fliser (fliser med en blank og glat overflade).
Derfor henvend dig til personalet, så de kan fortælle hvilken container du må komme dine vægfliser i.

Alderen på fliserne afgør om der er giftstoffet PCB/asbest i fuge- og klæbemassen og/eller bly og tungmetaller i glasuren – derfor skal de sorteres i hver sin container.

Som hovedregel er der følgende sortering:

Bygninger der er bygget eller renoveret efter 1977 indeholder som oftest ikke PCB/bly. Og de må kommes i container med nr. 34 Sanitet

Bygninger der er bygget eller renoveret i perioden 1950-1977 kan bl.a. fuger og klæbemidler indeholde PCB og de glaserede fliser kan indeholde bly. Disse fliser skal i container med nr. 35 Deponi

Keramiske fliser kan være glaseret med blyholdig glasur. Glasuren er oftest lavet med hvidt bly, som er blandet med farveholdige metaloxider. Glasur anvendt til keramiske fliser er ikke omfattet af bekendtgørelsen om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly. Nye fliser kan derfor stadig indeholde bly.

Det er ikke muligt med øjet at se, om der er asbest i en fliseklæb. Hvis fliserne er opsat i den periode, hvor der blev brugt asbest, men der i øvrigt ikke foreligger oplysninger om hvilket produkt, er der mistanke om asbest. Med mindre en analyse af materialet kan udelukke, at der er asbest i fliseklæberen.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet i containeren med nr. 34 Sanitet bruges bl.a. til produktion af beton byggesten og som materialer til vejfyld.

Indholdet fra nr. 35 Deponi bliver kørt til henlægning /nedgravning på vores deponi i Højer.
Deponiet er opbygget med membran, drænsystem og pumper, der leder spildevandet til et rensningsanlæg. Dermed undgås forurening af grundvandet.

Gå tilbage