Kaffe- og chipsposer

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Tomme kaffe- og chipsposer kan ligne metal – men det er de desværre ikke. Derfor skal du smide det i affaldsposen til Restaffald.

Dit restaffald skal fortsat i lukkede skraldeposer inden du kommer det i rummet til Restaffald.

Flere producenter har ændret emballagen til at være kun plast, og har påsat en Plastpiktogram, at posen må gå til plast genanvendelse.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage