Kødbakker, rene og uden folie

Hård plast

Genbrugsbeholder

Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Hvis du skyller/skraber dine kødbakker, så de er helt rene og fri for rester af kød, og fjerner plastfolien (låget), må du gerne smide dem i din genbrugsbeholder som Hård plast.
Eller på genbrugspladsen i containeren med nr. 11 Hård plast.

Er de ikke helt rene så skal de affaldsposen til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Plasten bliver smeltet om og brugt i mange forskellige sammenhænge.

Kommer du den i Restaffald bliver indholdet kørt på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Gå tilbage