Kødbakker, rene og uden folie

Tilbage
Plast

Genbrugsbeholder

Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Hvis du har skrabet dine kødbakker rene, så de er helt rene og fri for rester af kød, og fjerner plastfolien (låget), må du gerne smide kødbakken og plastlåg i din genbrugsbeholder med lilla låg som Plast. 
Kødbakkerne kan du også aflevere på genbrugspladsen i containeren med nr. 11 Hård plast.

Er de ikke helt rene så skal de affaldsposen til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Plasten bliver smeltet om og brugt i mange forskellige sammenhænge.

Kommer du den i Restaffald bliver indholdet kørt på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Gå tilbage