Kødbakker, rene og uden folie

Hård plast

Genbrugsbeholder

Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Hvis du skyller dine kødbakker, så de er helt rene og uden rester af kød, og fjerner plastfolien (låget), må du gerne smide dem i din genbrugsbeholder som Hård plast.
Eller på genbrugspladsen i containeren med nr. 11 Hård plast.

Er de ikke helt rene så skal de i Mad- og restbeholderen til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Plasten bliver smeltet om og brugt i mange forskellige sammenhænge.

Kommer du den i Restaffald bliver indholdet kørt på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Gå tilbage