Juletræ

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Restaffald

Genbrugsplads

Genbrugsplads

Hvor skal det hen?

Mindre mængder gran kan du komme med i din affaldsbeholder til Restaffald.

Dit juletræ uden pynt kan du aflevere på genbrugspladsen eller på en grenplads sammen med grenaffaldet.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage