Julegavepapir

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Julegavepapir og gavebånd indeholder meget andet end papir derfor skal det med i rummet til Restaffald.

Har du ikke plads i beholderen så kan du også samle gavepapiret og bånd i en klar affaldssæk og køre det på genbrugspladsen i containeren med nr. 14 Brændbart småt.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage