Jord og sand

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Jord og sand skal i containeren med nr. 44 Forurenet jord
Jord og sand der skal bortskaffes fra byzoner, betragtes altid som forurenet iflg. lovgivningen (byzoner er ikke det samme som bygrænser, men er defineret af Kommunen).

Hvad sker der med affaldet?

Inden containeren køres væk fra genbrugspladsen, bliver der taget nogle jordprøver til analysering om jorden kan bruges som ren jord eller hvor forurenet jorden evt. er.

Er jorden ren så kan den genanvendes som jordfyld, og er den forurenet bliver den kørt til et modtageanlæg hvor jorden renses eller til deponering.

Gå tilbage