Isoleringsmaterialer

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Isoleringsmaterialer fra nedtagning eller afskær fra nye, skal sorteres for sig i container på genbrugspladsen med nr. 41 Isoleringsmaterialer.

Gerne i plastsække så vi undgår støv
Kommer du med mineraluld i klare plastsække, så kommer du bare sækkene med indhold i containeren, så vi undgår det ubehagelige og sundhedsskadelige støv.

Kan du ikke finde containeren, så spørg personalet.

Hvad sker der med affaldet?

Containerens indhold af blandede isoleringsmaterialer køres til et forbehandlingsanlæg, der renser og neddeler materialerne. Efterfølgende bliver det kørt til genanvendelse hos bl.a. Leca i deres produktion af Lecaprodukter.

Gå tilbage