Invasive-planter

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Invasive planter som eksempelvis kæmpe-bjørneklo,
rynket rose (hyben) og japansk pileurt skal afleveres på genbrugspladsen samlet i klare affaldssække og kommes i container med nr. 14 Brændbart småt

OBS: må ikke afleveres som haveaffald og du bør heller ikke lægges i din egen kompostbeholder, hvis du har sådan en. Det gør nemlig, at frø og dele fra planterne spredes endnu mere, så de kan brede sig i naturen og din have.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside
Der findes mange, forskellige invasive planter i Danmark. Fælles for dem er, at de formerer sig så effektivt, at de udkonkurrerer den oprindelige, danske natur. Mange af dem er kommet til landet som prydplanter til haven eller akvariet og har derfra spredt sig til naturen.
På Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde en oversigt over samtlige invasive planter i Danmark: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet i nr. 14 Brændbart bliver kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage