Husdyraffald

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Har du været i gang med at oprydde og gjort rent i fugleburet, hamsterburet eller kaninburet – så skal det samles i en plastpose og kommes med i rummet til Restaffald.
Det samme gælder kattegrus og hundelorte.

Det må ikke komme på genbrugspladsen som fx haveaffald eller i rummet til Madaffald, da der kan opstå smittefare.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage