Havehandsker

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Handsker af læder/tekstil skal i restaffald, da de er sammensat af to materialer, der ikke lige kan skilles ad og ingen af materialerne er problematiske rent miljømæssigt.
Det samme gælder for handsker af gummi/tekstil.

Handsker af pvc/tekstil skal afleveres på genbrugspladsen i containeren til blød pvc, eller som farligt affald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage